معرفی مربیان

زهرا علی خانی

زهرا علی خانی

بخش قنادی و شیرینی پزی

مدیر و موسس اموزشگاه پیشروان پژوهش خوراک با سابقه 12 ساله در زمینه تدریس مرتبط و غیر مرتبط به قنادی دارای مدارک قنادی از مراکز معتبر داخلی و خارج از ایران

بیشتر بدانیم
سحر همتی

سحر همتی

بخش اشپزی

سوپروایزر اموزشگاه اشپزی و شیرینی پزی موندریان

بیشتر بدانیم
نیلوفر امینی

نیلوفر امینی


کارشناس صنایع غذایی با سابقه سه ساله تدریس مسئول اموزش اموزشگاه موندریان دارای مدارک اشپزی فنی حرفه ای

بیشتر بدانیم
<< 1 >>