گپ ما با شما

زندگی نامه والده موندريان

زندگی نامه والده موندريان


اولین جایی که من با عشق توش قنادی کردم و سفارش گرفتم واسم موندریان و خلق کردم!! حیات خلوت اتاقم بود! با کلی التماس به همسایه ها رضایت گرفتم و سقف زدم.. بعد دونه دونه تجهیزاتشو خریدم.. یادمه روزی که می ...

بیشتر بدانیم
<< 1 >>